main

ആർത്തവ സമയത്തെ അമിത രക്തസ്രാവം, വേദന, വിളർച്ച എന്നീ ആരോഗ്യപ്രേശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം


മിക്ക സ്ത്രീകളും മാസാടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം. എന്നിരുന്നാലും, ചിലർക്ക് ഇത് കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകളുടെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും സമയമായിരിക്കും. അമിത രക്തസ്രാവം, കഠിനമായ വേദന, വിളർച്ച എന്നിവ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഈ മാസത്തെ അസഹനീയമാക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ആശ്വാസം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്.

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ്. ഈ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കപ്പ് ആർത്തവ രക്തം ശേഖരിക്കാൻ യോനിയിൽ തിരുകുന്നു. പരമ്പരാഗത പാഡുകൾക്കും ടാംപണുകൾക്കും ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബദൽ മാത്രമല്ല, ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്.
അമിത രക്തസ്രാവം വിളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും, ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് ക്ഷീണം, ബലഹീനത, തലകറക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഇത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആർത്തവ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഒഴുക്ക് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും അനീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.Also Read »     ഉപ്പൂറ്റി വേദന നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാൻ ഉലുവ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയൂ…


Also Read »     ഇതൊന്നു തൊട്ടാൽ മതി ശരീര വേദന, തലവേദന, മൂക്കടപ്പ്, എന്നിവ പമ്പ കടക്കും… ഇങ്ങനെ ചെയ്യ്തുനോക്കൂ


കൂടാതെ, ഡിസ്‌മെനോറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർത്തവസമയത്തെ കഠിനമായ വേദന ചില സ്ത്രീകളെ തളർത്തും. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം മലബന്ധങ്ങളുടെയും അസ്വസ്ഥതകളുടെയും കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, പരമ്പരാഗത ആർത്തവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കയാണ്. ഒരു ശരാശരി സ്ത്രീ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് 11,000-ലധികം ടാംപണുകളോ പാഡുകളോ ഉപയോഗിക്കും, ഇത് ഗണ്യമായ അളവിൽ മാലിന്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആർത്തവ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും അമിത രക്തസ്രാവം, വേദന, വിളർച്ച എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

ഉപസംഹാരമായി, ആർത്തവസമയത്ത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകും. ആർത്തവപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഓരോ മാസവും പല സ്ത്രീകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ലഘൂകരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിന് ഉണ്ട്. ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു പരിഹാരമാണിത്

Read Our Disclaimer about given article*

RELATED


Latest

Trending

* The information on this website is for general knowledge only and should not be considered personalized advice. Ramapuram.Info is not liable for any consequences resulting from your reliance on the content, including the quality or suitability of any product or service mentioned. Keep in mind that trading financial markets, especially currency on margin, involves high risk and may not be suitable for everyone. Before trading, consider your objectives, experience, and risk tolerance. Ramapuram.Info may receive compensation from advertisers, but this doesn't imply an endorsement. The platform takes a neutral stance and does not endorse any specific product or service. Additionally, Ramapuram.Info is not responsible for your interactions with third parties on the site, and users should exercise caution and conduct due diligence.

© 2024. All Rights Reserved Ramapuram.Info. Powered by Media CMS - DesignMedia.in

×
Share on Pinterest
Share on Reddit
Share on Tumblr
Share on LinkedIn
Share on XING
Share on VK
Share on Hacker News

Share on WhatsApp
Share on Telegram
Share on Facebook Messenger

ആർത്തവ സമയത്തെ അമിത രക്തസ്രാവം, വേദന, വിളർച്ച എന്നീ ആരോഗ്യപ്രേശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം - https://www.ramapuram.info/f/kVdb1jP/

Follow Us :
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

US | Made with ❤️ in 🇮🇳 🇨🇭 | ⏱️ 0.0084 seconds.